MÄNSKLIGA RESURSER

MÄNSKLIGA RESURSER

NLP: Neuro Lingvistisk Programmering


Neuro Lingvistisk Programmering är ett samlingsbegrepp för olika kommunikationsmodeller som bygger på klinisk erfarenhet ifrån de mest framgångsrika terapierna såsom hypnoterapi, gestaltterapi och familjeterapi. Det handlar om att förstå hur olika människor tar in samt ger ut information. Syftet med att bättre förstå sina egna och andras komunikationsmönster är att nå tydlighet i hur vi kommunicerar och därmed också bli mer tydliga i vårt sätt att vara.
I vår kommunikation använder vi oss av primära representationssystem, det vill säga sätt att kommunicera på. I arbetet med att tydliggöra hur vi tänker, vad vi säger och slutligen hur vi agerar arbetar vi med att uteckla våra sinnliga förmågor. Genom att förstå det egna och andras sätt att se, höra, uppleva och känna förstärks förmågan till god kommunikation och ger en ökad förståelse för händelser och situationer.

⦁ N = Neuro
Hur hjärnan och nervsystemet påverkar och slutligen styr kroppen och sinnet.
⦁ L = Lingvistik
Språkets inverkan ger avtryck och påverkar vårt beteende.
⦁ P = Programmering
Det slutliga beteendet, utifrån tanke -och språkmönster, kan förändras.

COACHNING

Coachning handlar om att hjälpa sig själv och andra, att bidra till att människor mår bättre. Detta sker utifrån utgångsläget att varje individ alltid har sina egna svar. Ibland behövs hjälp och stöd i att tydliggöra dessa för att finna mål och riktning. Den coachande metoden bygger på öppna frågor utan bedömning. En lättillgänglig metod för att tydliggöra frågeställningar och bygga framtiden.
Vi utgår alltid ifrån individens drömmar och visioner om framtiden i coachprocessen. Att tydliggöra starka värderingar och kärnvärden är en nödvändighet i arbetet för att nå uppsatt mål. Cochning handlar om att finna det som är stödjande, attraktivt och samtidigt realistiskt utifrån individens önskade läge. Härifrån och framåt.


⦁ Tydliggöra drömmen och visionen.
⦁ Undanröja yttre hinder för ett lyckat resultat.
⦁ Arbeta med egna konflikter som står i vägen.
⦁ Se till egna förmågor och förstärka egna kvaliteter.
⦁ Se till helheten av utgången och hur det påverkar den egna personen och andra.
⦁ Förstå de djupare värderingar som är förutsättningen för att nå drömmen och
visionen.
⦁ Vad blir nästa steg? Vi arbetar fram en kittlande och attraktiv handlingsplan.


TERAPI: Hypnoanalys och samtal

All hypnos är till stor del självhypnos och framkallar ett tillstånd av avslappning som ger en förhöjd koncentration, inlevelse och ökad medvetenhet. Avslappningen är mer en inre upplevelser och omvärlden, det vill säga intryck utifrån upplevs mindre viktiga. Detta tillstånd uppstår då de egna censorerna slappnar av, då upplevs känslor, bilder, syn och hörselintryck på ett mer autentiskt sätt. I detta tillstånd får du åtkomst till det som ligger under ytan och du kan relatera på ett annat/nytt sätt till händelser och situationer som kanske fortfarande skaver, det finns alltid en orsak till värken.
Genom att genuint uppleva, se, höra och känna kan man förstå det förflutna ur ett nytt perspektiv. Känslomässiga problem måste bearbetas på ett känslomässigt plan så att de slutligen kan omstruktureras, nå upp till en intellektuell medetenhet och därmed också skapa nya tankebanor och strategier som skapar nya och mer stödjande förhållningssätt. Ett fantastiskt sätt att nå självinsikt som gör att du slutligen kan våga vara mer av den person som du vill vara. Här arbetar vi till exempel med relationer, stress, självförtroende och medvetenhet etc. 

Mänskliga Resurser

FRYXELL UTVECKLING AB


Utbildad och certifierad inom NLP, Coachning, samtalsterapi och hypnoterapi/analys.

Organisationsnummer: 559206-2011

BG: 308-91 90

Swish: 1235749429

TA KONTAKT


Adress: Kvarngatan 55, 69235 Kumla

E-Post: kristina.fryxell@manskligaresurser.se

Telefon: 070-416 38 01

TELEFONTID


Måndag - Torsdag: 8.00 - 9.30Stängt fredag - söndag & röda dagar


© Copyright. All Rights Reserved.

© Copyright. Jonas Olsson, Fotograf

Design by 692 Group AB