KLIENTER

KLIENTER

" I praktiken... "
För att ge dig en inblick i mitt sätt att arbeta på vill jag ge dig några helt olika fallbeskrivningar tillsammans med utlåtanden av klienter jag haft förmånen att få möta. Dessa fyra handlar om depression, sömnproblem, förlossning, stresshantering i arbetslivet/viktnedgång.

Fallbeskrivning - Depression
En cancersjuk man kontaktade mig för många år sedan med anledning av hans mående. Vi arbetade till en början med att hitta ett lugn (han fick lära sig självhypnos). I den svåra situation han befann sig i fanns en önskan om att sedan gå vidare med att titta på händelser som fortfarande påverkade hans välbefinnande (här arbetade vi med hypnoanalys i kombination med NLP-övningar). Allt detta knöts samman med terapeutiska samtal. Detta
säger LÅ själv om tiden i terapi:


" - För tolv år sedan genomgick jag flera, mindre lyckade prostataoperationer. Jag mådde riktigt dåligt, både fysiskt och psykiskt. Jag kände att jag började bli deprimerad och fick då, genom en vän, tips om att kontakta Kristina Fryxell. Jag minns fortfarande allt i terapin och jag kan säga att hypnosen var det bästa som hade kunnat hända, den räddade mig!
Vi jobbade med att bromsa det dåliga måendet och hitta nya sätt att behålla lugnet och positiva tankar. Det hjälpte och på urologen såg de min förändring. Kuratorn där undrade om hon fick rekommendera Kristina Fryxell till andra patienter då hon såg hur snabbt jag mådde så mycket bättre. I dag, om jag känner att jag börjar må sämre använder jag mig fortfarande av det jag lärde mig då. Jag mår riktigt bra i dag, jag har nog aldrig mått bättre.
Faktiskt är det så att Kristina räddade mig från undergång då. Det var en djävla tur att jag mötte henne och fick den hjälpen!"


Fallbeskrining - Sömnproblem
När Stefan kontaktade mig arbetade vi till en början med hans sömnrubbningar (suggerering och självhypnos). Efter fyra år med sömnproblem och insomningstabletter var han beredd att söka hjälp då situationen började bli ohållbar. Till en början fokuserade vi på en god
sömn för att senare gå vidare till att arbeta med coachning för att bearbeta andra delar av livet.


" - Det var Skandinaviska Ledarhögskolan som rekommenderade mig att kontakta Kristina Fryxell. Jag kommer ihåg exakt allting, hur det gick till. Jag hade lämnat meddelande på telefonsvararen och hon ringde upp, samma dag! Vi pratade egentligen aldrig direkt om själva problemet utan bokade en tid. Jag var jättenervös innan men när hon mötte mig i väntrummet kände jag att hon var både seriös och trygg. Kristina ger ett förtroendefullt intryck. Utan att jag sagt varför jag sökt hjälp frågade hon mig om vi nu skulle ta tag i mina
sömnproblem. Det var imponerande att hon direkt förstod vad det handlade om. Efter fyra år med sömntubbningar var det fantastiskt att vara fri från problemet - bara efter tre månader och några få träffar. Jag minns första morgonen efter att ha sovit hela natten, utan tabletter, wow! Efter terapin har allt förändrats. Mitt tankesätt, att vara mer närvarande här och nu, mer medveten och intresserad av andra människor och deras beteende. Kristina
prickade in, mitt i prick, vad mitt problem var. Det var verkligen klockrent. "

Fallbeskrivning - Förlossning
Malin kontaktade mig inför sitt första barns födelse. I och med graviditeten
började tidigare minnen och händelser göra sig påminda. Hon hade själv vuxit upp i en dysfunktionell familj och hade stor vånda inför att nu själv bli mamma (här jobbade vi med hypnoanalys). Hennes rädsla inför att möta födelseögonblicket var mycket starkt och detta önskade hon få hjälp med (här jobbade vi i med andningsteknik, mental träning och målbilder). Allt arbetet ramades in av samtal.


" - När jag först förstod att jag var gravid, fast det var precis det jag ville, skrämde det mig oerhört. Tack vare samtal med Kristina förstod jag snart att det egentligen handlade om min rädsla för att tappa kontrollen. Att ha kollt på allt jämt har alltid varit min livlina. Genom att förbereda mig, på flera nivåer, inför förlossningen fick jag hjälp. Vi träffades i praktiken några gånger under min graviditet, däremellan fick jag hemuppgifter som handlade om att förstärka min målbild, träna mentalt och fördjupa andningstekniken. När min son sedan föddes var jag egentligen aldrig rädd. Jag gick mer in i mig själv och
fokuserade på andningen. Jag födde mitt första barn helt utan smärtlindring på fyra timmar, så fantastiskt och ofattbart! För det är jag oerhört tacksam. / Malin "


Fallbeskrivning - Stresshantering arbetslivet/viktnedgång
Jag kontaktades av ett Stockholmsföretag då dess VD önskade gå i egen handledning utifrån sin position inom näringslivet. Syftet var att hitta en bättre balans, att mer tydligt och självklart kunna särskilja på yrkesliv och privatliv (här arbetade vi i den coachande processen och djupavslappning) samt finna ett större lugn i detta. Han önskade även, för helt egen del, nå en viktnedgång med ett mer varaktigt resultat (arbetet omfattades av både NLP, suggerering, mental träning och målbilder).


" - Undertecknad ska ärligt deklarera att det fanns en stor tveksamhet till denna metod, mer p.g.a. okunskap men också en lockelse att pröva något nytt efter alla andra mindre bra försök. Det är därför undertecknad med glädje och viss stolthet (det handlar nämligen om att du själv tar tag i dina problem), varmt kan rekommendera Kristina Fryxell för vi har lyckats på alla punkter. Jag kan sammanfatta enligt följande:
Skapat en fantastisk arbetsglädje med lugn och harmoni utifrån de olika arbetsuppgifterna man står inför. Man mår bra, känner sig stark, nu prioriterar vi/jag rätt saker och styr mot det som betyder något - det viktiga. Skapat en viktminskning (- 23 kg) och långsiktig balans som är en helt fantastisk känsla. Samtalen med Kristina Fryxell har varit helt avgörande för denna harmoni och insikt samt förståelse, detta mycket tack vare hennes analytiska förmåga
och självklara insikt hur hon med individanpassning lockar och stimulerar individen att komma rätt. En underbar känsla. / Krister "

Mänskliga Resurser

FRYXELL UTVECKLING AB


Utbildad och certifierad inom NLP, Coachning, samtalsterapi och hypnoterapi/analys.

Organisationsnummer: 559206-2011

BG: 308-91 90

Swish: 1235749429

TA KONTAKT


Adress: Kvarngatan 55, 69235 Kumla

E-Post: kristina.fryxell@manskligaresurser.se

Telefon: 070-416 38 01

TELEFONTID


Måndag - Torsdag: 8.00 - 9.30Stängt fredag - söndag & röda dagar


© Copyright. All Rights Reserved.

© Copyright. Jonas Olsson, Fotograf

Design by 692 Group AB