HEMMÄNSKLIGA RESURSER


Att förstå dåtid, skapar en bättre framtid

I mitt arbete utgår jag alltid ifrån individfokus det vill säga att mer se till personens resurser och unika förutsättningar än att enbart fokusera på diagnoser. Det handlar om, som jag ser det, att förstå orsak och verkan, att sätta individen i ett förståeligt sammanhang. Mitt sätt att arbeta bygger på en upplevelsebaserad insats som främjar individens utveckling, oavsett anledning och syfte till att ha sökt upp mig. Insatserna definieras av hjälp till självhjälp, vilket genererar bästa varaktiga resultat. I det arbetet får vi tillsammans en hållbarhet i att nå de egna unika förmågor och de Mänskliga Resurser vi alla är och har.


Jag är Internationellt Diplomerad psykoterapeut med inriktning hypnoanalys vid Institute of Clinical Hypnotherapy -psychotherapy/SSEAH. Jag har även internationella certifieringsutbildningar som coach och NLP-kommunikatör vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Utöver detta har jag naturligtvis fortbildat mig kontinuerligt. Några av de kurser jag läst är orienteringskurs i Kognitiv Beteende Terapi, KBT Svealand samt kurs i  första hjälpen - psykisk hälsa -unga, Karolinska Institutet och därefter Intutiv coachning. Min förhoppning är att du ska finna denna sida intressant, att det väcker din nyfikenhet och också ger dig några svar.


Kristina Fryxell
VD Mänskliga Resurser Fryxell Uteckling AB

BILDER SOM TALAR

INSIKT SOM GER UTSIKT


Build Your Life


NLP/KOMMUNIKATIONYour Journey


COACHINGContemplation


TERAPI


Mänskliga Resurser

FRYXELL UTVECKLING AB


Utbildad och certifierad inom NLP, Coachning, samtalsterapi och hypnoterapi/analys.

Organisationsnummer: 559206-2011

BG: 308-91 90

Swish: 1235749429

TA KONTAKT


Adress: Kvarngatan 55, 69235 Kumla

E-Post: kristina.fryxell@manskligaresurser.se

Telefon: 070-416 38 01

TELEFONTID


Måndag - Torsdag: 8.00 - 9.30Stängt fredag - söndag & röda dagar


© Copyright. All Rights Reserved.

© Copyright. Jonas Olsson, Fotograf

Design by 692 Group AB